Приключи подборът на екипа от подкастъри и влогъри

През месец март 2020 г. направихме преглед на всички постъпили 43 канидатури за включване в екипа на Канал 4. Страхотни млади хора, със страхотни идеи и интереси.

Местата обаче са само 10. Ето защо екипът на Фондация 42 направи предварителен подбор и сведе броят на кандидатите до 20. С всеки пт тях направихме онлайн интервю (предвид ситуацията на социална изолация, в която се намира обществото ни, това се оказа най-подходящият вариант).

Интервютата бяха с продължителност от 30-40 минути и менторският екип на проекта се сблъска с изключително сложната задача да направи подбор въз основа на критерии, които включваха (но не се изчерпват с..):

  • Разбиране и отношение към темата за активното гражданство;
  • Предходен опит и участие в инициативи на организации/ лични/ образователни и др.;
  • Лични интереси и идеи за принос към подкаст канала ни;
  • Ценности и отношение към темите на деня;
  • Устойчивост при поемането на ангажименти.

След две седмици и половина интервюта и обсъждания вътре в менторския екип отправихме предложение за включване в КАНАЛ 4 до десет мотивирани млади хора на възраст между 19 и 30 г.

Кои са те – можете да видите тук: