Център за правна помощ Глас в България – Кои са те? Е10

Днес ще ви представим една различна организация – „Център за правна помощ – Глас в България“. Тя насърчава и защитава правата на мигрантите, бежанците, търсещите убежище и други уязвими групи на територията на България. За тази цел организацията предоставя безвъзмездни правни консултации, групови информационни сесии и представителство в административни и съдебни производства.

Влади ни запознава с адв. Диана Радославова – управител на „Център за правна помощ – Глас в България“.

В епизода ще разберем с какво се занимава организацията, каква е личната мотивация на Диана да остане в България и да се посвети на проблемите с миграцията и миграционните политики в страната и какво представлява доброволческата дейност към „Център за правна помощ – Глас в България“.

Влади и Диана ще поговорят повече за негативната конотация към думата „мигрант“ у нас, какви са нагласите на обществото и от какво са породени, както и какви са позитивите от миграционните процеси.

„Канал 4“ и рубриката „Кои са те?“ се реализира от изцяло младежки екип към Фондация „Четиридесет и две“ и с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. www.activecitizensfund.bg.

Проект „Мрежа от платформи за активно гражданство“ цели да подпомогне процеса по изграждането на умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването им като граждани с права и отговорности в обществото.

Чуйте ни тук: