Канал 4 е проект, който Фондация „Четиридесет и две“ стартира през септември 2019 г. с финансовата подкрепа на Фонд Активни Граждани (www.activecitizensfund.bg) и цели да подпомогне процеса по изграждането на умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването им като граждани с права и отговорности в обществото.

Логично продължение

В периода от 01.01.2024 до 31.03.2025 ще предоставим на обществото алтернативен начин на предлагане на информация за ЕС и смисъла, който членството в него има за всеки един от нас. Той е отговор на ширещата се антиевропейска дезинформация в последните години, която има успех по няколко основни причини – лесна е за възприемане и пряко засяга емоиоциите на хората, използва прост и разбираем за всички език и изобилства от силни послания, които в ерата на постистината обезсилват всеки аргумент.

Проверката на факти и създаването на свързани с това публикации е важно в борбата с тези явления, но са малко примерите на съществуващи информационни канали (медийни материали/влогове/ подкасти/ блогове), които на общодостъпен език да обясняват позитивните ефекти на членството в ЕС, без да са непременно в отговор на вече придобили популярност фалшиви твърдения.

Ще направим проучване, с което ще потърсим онези теми, свързани с ЕС, по които има най-силно разколебаване в обществото, ще идентифицираме послания и подходи, които да дават достоверна информация и ще създадем над 120 информационни и аудио-видео материали, които ще провокират хората към размисъл по тези теми и генерално за смисъла от тези ценности.

Фондация 42 ще вложи натрупаната експертиза и изградения потенциал на младежкия екип от подкаст водещи в създаването на ориентирани към аудитория 20-35 г. аудио и видео материали по идентифицираните теми (48 бр). С помощта на партньорите от Фондация Дарик ще доразвием капацитета на екипа, черпейки от опита на водещи журналисти, а в ефира на Дарик радио ще бъдат излъчени 26 предавания, ориентирани към аудитория 35+ години по същите теми.

Този сезон на Канал 4 се реализира в рамките на инициатива „Какво наистина означава ЕС за теб?“, финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС) и изпълнявана в рамките на проект „Права и ценности“ от фондация „Четиридесет и две“.

Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или на ИООС. Нито Европейският съюз, нито EACEA, нито ИООС могат да бъдат държани отговорни за тях.