Канал 4 – Епизод 23: Ноевият ковчег, Нос и Колекционерката

В този епизод Вики и Юлианка представят спектаклите, които са посетили през изминалата седмица – Ноев ковчег, Колекционерката, Нос и още. 

Обсъждат темите в тях и връзката им с активното гражданство.

Последвайте ни!

Facebook – https://cutt.ly/gha8PKS

Instagram – https://cutt.ly/pha4yEP

Монтажът направи Александър Куманов от Фондация 42.  Джинглите в този епизод бяха записани със съдействието на Милена Чакандракова от радио Катра ФМ.

Този подкаст се реализира в рамките на проект „Канал 4“, финансиран от Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg)., с финансовата подкрепа на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.  „Канал 4“ цели да подпомогне процеса по изграждането на умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването им като граждани с права и отговорности в обществото.

Чуйте ни тук: