Защо обществото е склонно да стига до радикализация? – Канал 4 S2E04 CritiCast

Представяме ви премиерния епизод за рубриката Criticast!

Асен, Алекс и Михаел се опитват да отговорят на въпроса „Защо обществото е склонно да стига до радикализация?“ В разговора засягат теми като:

  • какво е радикалното;
  • на какво се дължи склонността да стигаме до радикални виждания;
  • как социалните мрежи влияят на представата ни за света;
  • каква е ролята на възпитанието и образованието при заемането на определена позиция.

Последвайте ни!

Facebook – https://cutt.ly/gha8PKS

Instagram – https://cutt.ly/pha4yEP

Канал 4 се реализира от изцяло младежки екип към Фондация „Четиридесет и две“ и с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. www.activecitizensfund.bg.

Проект „Мрежа от платформи за активно гражданство“ цели да подпомогне процеса по изграждането на умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването им като граждани с права и отговорности в обществото.

Чуйте ни тук: