Нагласите на младите хора в България към подкастите

През януари и февруари 2022 г. Фондация „Четиридесет и две“ извърши проучване на нагласите на младите хора в България към подкастите. В него се включиха над 230 респонденти, което не го прави национално представително, но дава достатъчно ясна представа за това какви са предпочитанията на младежите в България към този тип съдържание и доколко тези младежи се самоопределят като активни граждани.

По-долу ще намерите резултатите от изследването, обобщени от социолога Яна Спасова от Агенция Explica. Файлс тях може да изтеглите ОТТУК

Проект „Мрежа от платформи за активно гражданство“ се изпълнява от Фондация „Четиридесет и две“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. www.activecitizensfund.bg.

Проект „Мрежа от платформи за активно гражданство“ цели да подпомогне процеса по изграждането на умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването им като граждани с права и отговорности в обществото.