Канал 4 – Епизод 34: Игри на борда – мисли оптимално!

В този епизод Иви и Асен говорят с Калин Радулов – един от снователите на клуб за настолни игри „Абордаж“, преподавател в столучно училище и изключително забавен събеседник. Разбира се, темата са настолните игри – от Диксит до какви ли не други, дори и такива, които могат да се играят и онлайн. Това последното е в контекста на сегашната пандемия, но и е свързано с уменията за бързо и критично мислене, които тези игри развиват и за които става дума горе-долу по време на целия разговор.

Последвайте ни!

Facebook – https://cutt.ly/gha8PKS

Instagram – https://cutt.ly/pha4yEP

Монтажът направи Александър Куманов от Фондация 42.  Джинглите в този епизод бяха записани със съдействието на Милена Чакандракова от радио Катра ФМ.

Този подкаст се реализира в рамките на проект „Канал 4“, финансиран от Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg)., с финансовата подкрепа на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.  „Канал 4“ цели да подпомогне процеса по изграждането на умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването им като граждани с права и отговорности в обществото.

Чуйте ни тук: