Meeting points: Активизъм чрез срещи – Канал 4, епизод 29. ActiCast

В този епизод на Acticast на гости на Ники е Веси Деянова, съосновател на фондация Meeting points.

Веси е социален артист със силен интерес към храната и културата. Тя вижда и двете като чудесна възможност за свързване на хора от различен произход.

Веси има опит в сферата на управление на бедствия, откъдето вероятно идва и нейното желание да работи с уязвими групи.

Meeting points е фондация, която вярва в трансформиращата сила на човешките срещи. Те ни позволяват да споделим истории, опит и идеи. Това ни зарежда и ни мотивира да бъдем заедно и да осъществяваме промените, които смятаме за необходими.

Мисията на Meeting points е да организира такива вдъхновяващи срещи чрез различни форми на изкуство, култура, неформално образование и доброволчество.

Чуйте повече в епизода!

Последвайте ни!

Facebook – https://cutt.ly/gha8PKS

Instagram – https://cutt.ly/pha4yEP

Канал 4 се реализира от изцяло младежки екип към Фондация „Четиридесет и две“ и с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. www.activecitizensfund.bg.

Проект „Мрежа от платформи за активно гражданство“ цели да подпомогне процеса по изграждането на умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването им като граждани с права и отговорности в обществото.

Чуйте ни тук: