Erasmusholic – със Стелизара Борисова

Вижте видеото тук:

Слушайте ни тук:

Запознайте се с новия член на екипа на „Канал 4“ – Niya Mishonova! В този пост ще ви представим първия епизод, който Ния записа, а съвсем скоро ще ви разкажем малко повече за самата нея.
🤝 Като част от поредицата на „Канал 4“, посветена на доброволчеството, Ния се срещна със Стелизара Борисова.
👤 Стелизара е студент по европеистика, интересува се от медии, комуникации и маркетинг, а в свободното си време създава съдържание за YouTube. Тя е била участник в доброволчески проекти, които я отвеждат в Испания и в Полша.
❔ В този епизод ще научите:

  • какво е да заминеш на едноседмичен проект, свързан с екологията;
  • какво е да заминеш на петмесечен студентски обмен;
  • какво неизменно придружава излизането от зоната на комфорт;
  • как и къде можем да открием подходящ за нас доброволчески проект;
  • кои са предимствата и недостатъците на краткосрочните и дългосрочните проекти;
  • защо да се впуснете в еразъмско приключение.
    ⭐️ Не пропускайте да чуете целия епизод!

Повече за възможностите за доброволчество в ЕС – https://europeansolidaritycorps.bg/.

Този епизод е от поредица в Канал 4, която е съфинансирана от Ервопейския съюз, програма: Европейски корпус за солидарност.

Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от Фондация „Четиридесет и две“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на Европейската комисия или програма Европейски корпус за солидарност.