Erasmusholic – Имайте предвид тези 5 неща, когато се включвате в Еразъм+ проект

Вижте видеото тук:

Слушайте ни тук:

В този епизод Ния и Буба ви срещат със София Стоянова. Тя завършва френска филология в СУ „Св. Климент Охридски” и по време на следването си заминава на десетмесечен обмен по програма „Еразъм+“ в Лион, Франция. Любимото хоби на София – фотографията, е напът да се превърне в нейно професионално поприще, след като завърши магистратурата си.

В епизода, освен че София ни разказва за своите мотиви да замине на студентски обмен, за преживяването и уроците от него, тя дава и 5 полезни съвета към всички студенти, на които предстои да изживеят приключение по „Еразъм+“.

Освен тези 5 съвета какво да правите, когато сте на „Еразъм+“, очаквайте и втора част от поредицата с Буба, Ния и София, където ще чуете 5 неща, които да НЕ правите, когато сте на обмен.

Повече за възможностите за доброволчество в ЕС – https://europeansolidaritycorps.bg/.

Този епизод е от поредица в Канал 4, която е съфинансирана от Европейския съюз, програма: Европейски корпус за солидарност.

Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от Фондация „Четиридесет и две“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на Европейската комисия или програма Европейски корпус за солидарност.