Erasmusholic – 5 неща, които…. част 2

Вижте видеото тук:

Слушайте ни тук:

В този епизод Ния и Буба отново ви срещат със София Стоянова. Както може би вече знаете от предния епизод тя завършва френска филология в СУ „Св. Климент Охридски” и по време на следването си заминава на десетмесечен обмен по Еразъм+ в Лион, Франция. В момента любимото хоби на София, а именно фотографията, е на път да се превърне и в нейно професионално поприще, след като завърши своята магистратура.

Във втората част на „Имайте предвид тези 5 неща, когато се включвате в Еразъм+ проект”

тя отново отправя  5 полезни съвета към всички студенти, на които предстои да изживеят приключението Еразъм+. Само че този път не ви съветва какво да правите, а напротив – какво да НЕ правите, когато сте на обмен.

С този епизод се надяваме да се посмеете, но също така и да си спестите някои главоболия и Еразъм+  неволи в бъдеще. Приятно гледане!

Повече за възможностите за доброволчество в ЕС – https://europeansolidaritycorps.bg/.

Този епизод е от поредица в Канал 4, която е съфинансирана от Европейския съюз, програма: Европейски корпус за солидарност.

Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от Фондация „Четиридесет и две“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на Европейската комисия или програма Европейски корпус за солидарност.