Фондация Първите три минути – Кои са те? Е2

Много от нас са преминали задължителните курсове по първа помощ заради шофьорските изпити, но колко в действителност знаят как да окажат първа помощ?

Във втория епизод от рубриката „Кои са те?“ Ния и Влади ще ни запознаят с организация в сферата на здравеопазването, която цели да подобри информираността относно първата помощ в България – „Първите 3 минути“!

Днес ви срещаме с Андриан Георгиев – част от екипа на „Първите 3 минути“ и инструктор по първа помощ, за да отговорим на изключително важни въпроси като:

  • какво се случва през първите 3 минути от сърдечния арест;
  • какви кампании провежда организацията;
  • до каква положителна промяна в българското общество са довели те и как акумулаторите на колите ни са свързани с тях;
  • достатъчно подготвено ли е обществото ни да оказва първа помощ;
  • защо е важно всеки човек, включително децата, да преминат курса Basic Life Support;
  • какви са предизвикателствата пред „Първите 3 минути“;
  • как можем като граждани да подпомогнем каузите на организацията.

Не пропускайте да гледате целия епизод, но по-важното: припомнете си как да оказвате първа помощ, защото някой ден знанията ви може да се окажат животоспасяващи.

„Канал 4“ и рубриката „Кои са те?“ се реализира от изцяло младежки екип към Фондация „Четиридесет и две“ и с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. www.activecitizensfund.bg.

Проект „Мрежа от платформи за активно гражданство“ цели да подпомогне процеса по изграждането на умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването им като граждани с права и отговорности в обществото.

Чуйте ни тук: