Да създадеш човек – Що е то? Е05

Целта на този епизод не е да ви мотивира да имате деца, нито да се дават съвети как да бъдеш добър родител. Вместо това Тина и Жоро разглеждат различни подходи при възпитанието на децата и как прилагането им се отразява на тяхното порастване. 

Първият ни гост – гл. ас. д-р Кристина Българанова (преподавател в НБУ и практикуващ психотерапевт), описва основните родителски стилове на база контрола, който налагат родителите върху живота на децата си: 

  • авторитарен – използва се от по-строги родители, които налагат контрол, по-стриктни са и не оставят децата си да изразяват мнението си;
  • авторитетен – по-умерени в налагането на контрол, поставят граници, но държат на мнението на детето си;
  • отстъпчив – либерални родители, които не налагат контрол и позволяват прекалено много неща на децата си.

Тези стилове дават отражение не само върху отделния индивид, но и цялостно върху обществото. Д-р Българанова обяснява, че общества, в които родителите масово предпочитат авторитарния режим, се отличават с това, че са по-потиснати и затворени, което дава отражение например върху тяхното изкуството, което е по-мрачно и меланхолично. Обратното, в либералните общества има повече престъпване на законите и по-голяма освободеност. 

Това показва как всичко започва от семейството, което е най-малката социална единица. Именно заради това начинът, по който се възпитава едно дете, е толкова важен и е тема, която трябва да се дискутира, не само сред родители. Всяко дете заслужава да порасне в обгрижваща и подкрепяща го среда. За съжаление, много деца нямат този късмет и от ранна възраст стават свидетели или жертви на домашно насилие.

Вторият ни гост – Юлия Андонова, директор „Развитие и комуникации“ на фондация „П.У.Л.С.“, разказва през какво преминават жертвите на домашно насилие, за да се възстановят. В разговора си с Тина Юлия Андонова обръща внимание на нещо много важно, когато става дума за домашно насилие – работата на институциите не е да вземат децата, а да помагат:


„Може би нещото, което най-много плаши хората, и то вследствие на немалко лъжливи и манипулативни канали, е, че социалните служби вземат децата, че не са на страната на пострадалите. Факт е, че социалната ни система трябва да се реформира (…), но също така не бива да подценяваме това, че в тази държава има институции и организации, които работят в интерес на хората.“ 

Навярно повечето от нас са попадали на гръмки заглавия като „Норвегия ще ни вземе децата“. Истината е, че пътят на преодоляване на травмите от домашно насилие не минава през Норвегия, а минава през хора като Юлия. За съжаление обаче, много травми остават непреодолени. Заради това, вместо да се боим от псевдофакти и стряскащи статии, би следвало да се фокусираме върху реалните проблеми в обществото ни, които имат нужда от нашата активност, за да бъдат разрешени. 

Подкаст „Канал 4“ се реализира в рамките на инициатива „Какво наистина означава ЕС за теб?“, финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС) и изпълнявана в рамките на проект „Права и ценности“ от фондация „Четиридесет и две“.

Чуйте ни тук: