Канал 4 – Епизод 30: Власт, отчаяние и прошка в „Бурята“ на Шекспир

В този, макар и кратък, но много готин епизод, Виктория и Юлиана отново изкачат със свежо представена задълбочена интерпретация на една класическа драма, а именно „Бурята“ на Шекспир.

Представени са големите теми за неистовото желание за власт, обидата и разочарованието от най-близките, но и прошката. Макар една пиеса, отдалечена във времето, писана през Английския ренесанс и с характерния за епохата скепсис, смислите остават общочовешки и актуални днес.

Призоваваме Чочо да ни се скара най-остро и всеки да сподели мнението си в коментарите за работата ни, за актуалността на Шекспир и на засегнатите проблеми.

Последвайте ни!

Facebook – https://cutt.ly/gha8PKS

Instagram – https://cutt.ly/pha4yEP

Монтажът направи Александър Куманов от Фондация 42.  Джинглите в този епизод бяха записани със съдействието на Милена Чакандракова от радио Катра ФМ.

Този подкаст се реализира в рамките на проект „Канал 4“, финансиран от Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg)., с финансовата подкрепа на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.  „Канал 4“ цели да подпомогне процеса по изграждането на умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването им като граждани с права и отговорности в обществото.

Чуйте ни тук: