Участвай в проучването на Канал 4 за нагласите на младите хора към подкастите!

За да направим Канал 4 по-добър имаме нужда от твоето мнение!

Това е едно проучване, което в огромната си част се състои от затворени въпроси – т.е. трябва просто да отбележиш кое според теб е вярното 🙂 И именно затова сме 100% убедени, че няма да представлява трудност за никого.

Няма да казваме, че ще отнеме 5 или 10 минути, защото при всеки е индивидулано, но със сигурност няма да те затрудни, ако:

  • си активен млад човек с позиция;
  • слушаш или гледаш подкасти;
  • имаш мнение какво би трябвало да се подобри около нас;
  • търсиш лидери и/или самият ти искаш да бъдеш такъв.

Всеки от нас може да бъде медия, когато има какво да каже. То си заслужава да бъде чуто и посланието има за цел да предаде информация до непознат получател. Не всеки обаче знае как да го направи добре. – Just a thought! 

Именно затова – дай ни твоя принос, за да бъдем ние и нашите партньори в мрежата от готини младежки подкасти, по-добри за теб!

Виж повече за нас на нашия уебсайт, Facebook или Instagram страница.

Проект „Мрежа от платформи за активно гражданство“ се изпълнява от Фондация „Четиридесет и две“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Проект „Мрежа от платформи за активно гражданство“ цели да подпомогне процеса по изграждането на умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването им като граждани с права и отговорности в обществото.