блог и събития

Приключи подборът на нови участници в Канал 4

През месец декември 2021 г. направихме преглед на всички постъпили 60 канидатури за включване в екипа на Канал 4. Страхотни млади хора, със страхотни идеи и интереси.

Местата обаче са само 5. Ето защо екипът на Фондация 42 направи предварителен подбор и сведе броят на кандидатите до 24. С всеки от тях направихме онлайн интервю (предвид ситуацията на социална изолация, в която се намира обществото ни, това се оказа най-подходящият вариант).

Интервютата бяха с продължителност от 30-40 минути и менторският екип на проекта се сблъска с изключително сложната задача да направи подбор въз основа на критерии, които включваха (но не се изчерпват с..):

  • Разбиране и отношение към темата за активното гражданство;
  • Предходен опит и участие в инициативи на организации/ лични/ образователни и др.;
  • Лични интереси и идеи за принос към подкаст канала ни;
  • Ценности и отношение към темите на деня;
  • Устойчивост при поемането на ангажименти.

След две седмици и половина интервюта и обсъждания вътре в менторския екип отправихме предложение за включване в КАНАЛ 4 до шест, да шест, а не пет, мотивирани млади хора на възраст между 19 и 30 г. Просто решението беше много трудно.

Кои са те:

Георги Стайков
Виктория Табакова
Михаел Иванов
Александър Милчев
Роберта Колева
Любомира Атанасова

Проект „Мрежа от платформи за активно гражданство“ се изпълнява от Фондация „Четиридесет и две“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. www.activecitizensfund.bg.

Проект „Мрежа от платформи за активно гражданство“ цели да подпомогне процеса по изграждането на умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването им като граждани с права и отговорности в обществото.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *