Дигитално изкуство, градска среда и демократични процеси. Канал 4 S2E20 CultiCast

Новият епизод е посветен на темата за дигиталното изкуство, както и за възможните връзки между изкуството и неговите публики в градска среда – дали и как то може да задейства демократични процеси и смислени диалози, да трансформира средата и да въвлича гражданите.

Затова неслучайно гост на Вики и Бети е Венелин Шурелов – художник, сценограф, куратор и доцент в катедра „Изкуствознание“ на НХА, а в последната година – познат най-вече като автора на арт инсталацията „Един човек“, която доскоро бе позиционирана върху пространството на бившия мавзолей.

Като един от пионерите на дигиталното изкуство в България, той разказва за някои от съвременните тендендии в тази област, за развитието му у нас, както и за Международния фестивал за дигитално изкуство DA Fest, чието девето издание предстои тази година.

Вики и Бети надникват и в творческата философия на Шурелов, която той нарича Subhuman theater, темата за хуманоидните произведения, мястото на човека в технологизирания свят и още много интересни неща из пресечните области между творчеството и дигиталната среда.

Гледайте епизода, за да разберете повече!

Последвайте ни!

Facebook – https://cutt.ly/gha8PKS

Instagram – https://cutt.ly/pha4yEP

Канал 4 се реализира от изцяло младежки екип към Фондация „Четиридесет и две“ и с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. www.activecitizensfund.bg.

Проект „Мрежа от платформи за активно гражданство“ цели да подпомогне процеса по изграждането на умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването им като граждани с права и отговорности в обществото.

Чуйте ни тук: