Градски политики и местна демокрация – с доц. д-р Евелина Стайкова – Канал 4, АнтропоЛогика, еп. 6

Вижте видеото тук:

Слушайте ни тук:

С наближаването на местните избори в България темите за града и градското управление стават все по-важни и ангажират все повече говорители. На този проблем посвещаваме и последния епизод* на сезон 1 на „АнтропоЛогика“. В него Роберта ви среща с доц. д-р Евелина Стайкова — политически изследовател, ръководител на департамент „Политически науки“ в Нов български университет и автор на книгата „Градски политики и местна демокрация в началото на XXI век: глобални тенденции, европейски перспективи, български реалности“.

Двете обсъждат теми като:

  • как можем да изследваме градовете;
  • какви са предизвикателствата и възможностите пред съвременните градове;
  • как си представяме градовете на бъдещето;
  • какви са европейските политики и визии за градско развитие и възможни ли са те изобщо в град като София и в българския контекст;
  • защо именно местната демокрация е залогът за успешния град.

Разберете повече в целия епизод!

*Това е последният епизод на този сезон, но е само началото на „АнтропоЛогика“. Очаквайте продължение скоро!

Повече за възможностите за доброволчество в ЕС – https://europeansolidaritycorps.bg/.

Този епизод е от поредица в Канал 4, която е съфинансирана от Европейския съюз, програма: Европейски корпус за солидарност.

Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от Фондация „Четиридесет и две“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на Европейската комисия или програма Европейски корпус за солидарност.