Фондация 42 – Кои са те? Е1

Неправителственият сектор у нас от доста време е приеман резервирано сред различни части на обществото. Дали се отнася до съмнения за правомерно използване на отпуснатите средства, дали са насадени предразсъдъци относно източниците на финансиране, дали има резерви към мащаба на постигнатите резултати, или цялостният смисъл на организациите, сред редица слоеве на обществото ни цари скептицизъм.

Неслучайно в Канал 4, младежката платформа за провокиране на активно гражданско участие, стартираме изцяло нова рубрика, свързана с представянето на неправителствени организации. Чрез нея се надяваме най-накрая да докажем и да популяризираме ефекта, който различни проекти оказват върху обществото ни.

В първия ни епизод решихме да запознаем аудиторията си с нашата собствена организация – „Фондация 42“, която дълги години работи за разпознаваемостта на неправителствения сектор и осигурява трибуна на различни организации да разкажат кои са, за какво се борят и какво постигат.

Стартирайки като група обучители, развиващи умения у младите хора, екипът на 42 постепенно започва да събира организации в неформална среда, които да обменят опит. Така се ражда и идеята за платформата „Форум КЛЮЧ“, която с годините се утвърждава като ключова сцена за публичност на НПО сектора у нас.

До края на 2023 г. очаквайте още 12 такива епизода, представящи младежкия поглед към работата на 12 различни НПО в България.

Чуйте повече за „Фондация 42“ в целия епизод!

„Канал 4“ и рубриката „Кои са те?“ се реализира от изцяло младежки екип към Фондация „Четиридесет и две“ и с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. www.activecitizensfund.bg.

Проект „Мрежа от платформи за активно гражданство“ цели да подпомогне процеса по изграждането на умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването им като граждани с права и отговорности в обществото.

Чуйте ни тук: