Център за правна помощ Глас в България – Кои са те?

Темата за бежанците се нарежда сред една от най-често дискутираните у нас. Актуалността ѝ е непрекъсната и се регенерира с осезаема сила, вследствие на различни военни конфликти. Миграционните вълни се асоциират преди всичко като че ли със страх от непознатото. За съжаление, чрез социалните мрежи можем да станем свидетели и на изблици на злонамереност, гняв и липса на емпатия, породени предимно от високите нива на дезинформация. 

Проблемът обаче не се корени само в обществената нагласа към тази тема. Той достига до държавно ниво, изразявайки се в липса на адекватни миграционни политики. Това поражда административен хаос, в който мигранти, бежанци и търсещи убежище на територията на страна се впускат, лишени от друг избор. 

Наблюдавайки ситуацията в страната и осъзнавайки нуждата от застъпничество, безвъзмездна правна помощ, консултации, информационни сесии и защита на човешките права, Диана Радославова основава Център за правна помощ „Глас в България“ (ЦПП)

Диана е адвокат и се занимава активно с провеждане на консултации, водене на съдебни дела и представителство на бежанци, мигранти, лица, търсещи закрила, и други уязвими групи пред административни органи и съдилища в България и Европа. Направленията, по които работи, включват въпроси, свързани със заповеди за депортиране и задържане, справедлив процес в бежанските процедури, определяне на правния статут на чужденците и др. Чрез ЦПП Диана се включва в борбата за установяване на законен начин, по който хората, търсещи закрила, да влязат в страна, както и на институционални и съдебни практики и законодателство, които са в съответствие с международните стандарти.

Голямата цел на ЦПП е промяна на обществените нагласи към бежанците и мигрантите – бавен и труден процес, за чиято реализация работят още Български хелзинкски комитет и Фондация за достъп за права. В тази връзка организацията се стреми преди всичко да предоставя достоверна информация по различни теми, тъй като според Диана има остра липса на такава:

„За съжаление, мога да кажа че има огромна неграмотност в нашето общество, защото няма информация на толкова високо ниво в традиционните медии и социалните мрежи за това какво се случва в Афганистан, защо в момента ситуацията там е такава и толкова много хора идват; какво се случва в Сирия след вече 10 години въоръжен конфликт; защо хора от Мароко са в България в момента… Да не говорим за по-сериозните конфликти, с които сега се борим, като Русия, Израел и Газа.“ 

Освен да информира, ЦПП прави всичко възможно, за да представи и позитивите от миграционните вълни за държавата. Те имат силно икономическо и социално проявление, върху което обаче страхът хвърля в сянка, а липсата на адекватни политики (които да бъдат например с насоченост към работа с бежанци и мигранти още на границата) прави реализацията му невъзможна и го обезсмисля. Освен това неуредени въпроси като отсъствието на законен начин търсещите убежище да влязат в страната без документи увеличават шанса тези хора да поемат по изключително скъпи и опасни пътища на трафик и каналджийство.

Разбира се, темата е обширна, многослойна и на моменти противоречива. Това обаче съвсем не означава да я оставим на заден план и да разчитаме единствено на организации като ЦПП да се справят с проблемите на бежанците, мигрантите и търсещите закрила. Усилията ни като активни граждани трябва да получат отражение и по този въпрос, като настояваме за установяване на подходящи миграционни политики и законни начини за влизане и пребиваване на територията на страната на хора със и без документи. 

Освен да дадете гласност на проблемите, с които се занимава ЦПП, можете да ги подкрепите с парично дарение. Организацията предлага и изключително достъпна доброволческа програма за всеки, желаещ да се включи – студенти, ученици и пр. Въпреки че ЦПП е в сферата на правната помощ, не е нужно да сте завършили право, за да се включите в дейността им. Екипът отделя време и усилия, за да научи желаещите да се включат в програмата на всичко необходимо – въведение в основните правни принципи на процедурите според законите в България, работна етика, вътрешни правила на организацията и др. Доброволческата програма включва и участие на терен всеки вторник в приемното време на ЦПП – от 10:30 до 17 ч. В този диапазон всеки, нуждаещ се от подкрепа, правен съвет или консултация, може да отиде на място и да се срещне с екипа на организацията. След приемното време обикновено се натрупва и последваща работа – проучвания на конкретни казуси, въпроси и практики в България и на международно ниво, което е още една дейност, изпълняваща се от доброволците. За повече информация може да се свържете с ЦПП на имейл voiceinbulgaria@gmail.com или на телефон 0887470742.

„Канал 4“ и рубриката „Кои са те?“ се реализира от изцяло младежки екип към Фондация „Четиридесет и две“ и с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. www.activecitizensfund.bg.

Проект „Мрежа от платформи за активно гражданство“ цели да подпомогне процеса по изграждането на умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването им като граждани с права и отговорности в обществото.

Чуйте ни тук: