Национален младежки форум НМФ – Кои са те? Е12

Младежки организации, младежки политики, участие на младите в обществено-политическите процеси, осъзнаване като активни граждани, младежки пространства. Често се водят дискусии по тези теми, но защо трябва да се интересуваме от тях? 

В епизод 12 търсим отговор на този въпрос заедно с Национален младежки форум (НМФ). Това е най-голямата младежка платформа в България. Тя обединява над 40 младежки организации от цялата страна – с всичките им прилики и разлики, и им дава възможност да споделят вижданията си по определен проблем и начините, чрез които да бъде разрешен. Тя не просто им осигурява трибуна да бъдат изслушани, а и намира начин да ги сработи, да обедини различните им гледни точки и да реализира проекти и инициативи.  

За да разберем повече за начина, по който функционира НМФ и включените към него организации, Георги Стайков се срещна със Сара Бусари – студентка по медицина, председател на Асоциацията на студентите по медицина в България към СУ (АСМБ – СУ), участник в десетото издание на Национална младежка академия, и Даниел Джинсов – председател на Младежкото сдружение за мир и развитие на Балканите (МСМРБ), психолог по образование и обучител с над 10-годишен опит.

Основният фокус на АСМБ – СУ е да подпомага студентите по медицина в университета чрез организиране на допълнителни семинари, лекции, академии и дебати. Често провежда и кампании, които имат за цел да достигнат по-широк кръг от хора. Те са различни по своята същност: информативни, обучителни или с цел превенция, което включва медицинска грижа на място или безплатно медицинско внимание при определен специалист.

МСМРБ е основано през 2001 г. и двете му основни направления на работа са развитие на младежката работа в България и нейното утвърждаване и подпомагане на общините във взимането на решения как да ангажират младите хора с цел превенция на действия, които биха били в ущърб на тях самите и на обществото в дългосрочен план. Като един от успешните примери Даниел посочва работата на МСМРБ с община Ямбол. 

Там е осъществена инициатива за младежки парламент, в чийто състав се включват млади хора на възраст от 15 до 29 г. Работата им включва организиране на различни инициативи и реализиране на проекти, сред които младежко пространство на открито. Младежкото пространство, в идеалния си вариант, е създадено, управлявано и предназначено за млади хора. То им дава възможност да се събират заедно, за да оползотворят свободното си време. В някакъв момент всеки е попадал на събирания на младежи по паркинги, в училищни дворове, на пейките пред блока, на детските площадки и пр. Свързваме ги с шум и боклуци и се питаме няма ли друго място, на което да се събират. Оказва се, че няма. Такива места липсват, а са изключително необходими, за да се осигури пълноценно общуване между младежите, но в същото време и за да се формира чувство на отговорност към заобикалящото ги пространство. Правейки паралел с проект в Ямбол, Даниел допълва:

„Беше много интересно в Ямбол. Като ги питахме къде се събират, те ни казаха на не знам кой си паркинг или в двора на не знам си кое училище, което е безумно. Представете си зимата как стоят на някакъв паркинг на някакъв магазин, просто защото са млади хора и в тази възраст им е много важно да са заедно и да правят връзка с останалите връстници.“  

Освен АСМБ – СУ и МСМРБ в състава на НМФ са включени и младежки формации на политически партии. На пръв поглед комбинацията предизвиква известни съмнения и въпроси за дейността на НМФ. Изниква и въпросът как успяват да се разбират помежду си по теми, по които имат противоположни позиции, или когато възникнат очевидни ценностни различия. В хода на разговора неминуемо се застъпва и тази тема. Даниел споделя, че младежките организации в състава на НМФ успяват да се разберат помежду си, когато става въпрос за наболели проблеми и за промени, които искат да реализират. Взети са мерки и срещу концентриране на властта в определена политическа партия чрез въвеждането на квоти, които осигуряват мнозинство на младежките организации. НМФ разработва и етичен кодекс, за чието предназначение Даниел разказва:

„Национален младежки форум си има етичен кодекс, което е нещо много приятно, тъй като, когато дадено поведение е извън този етичен кодекс, било то на личност или на организация, ние като общност много бързо можем да се разграничим и да кажем: „Окей, ти направи това, което е извън нашите етични норми, които ние сме възприели, че трябва да спазваме, така че можеш да продължиш по пътя си.“


Една от най-важните дейности на НМФ е Националната младежка академия (НМА), която през 2023 г. приветства своя десети юбилеен випуск. Форматът включва три събития, или три класа, всеки от които се съсредоточава върху определена тема: социални умения и личностно развитие, гражданска активност и младежка работа и младежко лидерство. 

Част от десетото издание е и Сара, която споделя, че по време на трите събития са били обсъждани теми като работа в екип, същност и значение на гражданското участие, писане на проекти и др. Събитието, от което тя успява да извлече най-много, изглежда, е свързано с гражданска активност. По този въпрос Сара допълва: 

„Мисля, че е страшно важно човек да има гражданска позиция, независимо дали е между 15 и 29 г., или на 58. Просто защото на всеки му е писнало да слуша как се оплакваме от някакви проблеми. Много обичаме точно това да правим – да се оплакваме. Но можем много повече да направим не когато се оплакваме, а когато предприемаме някакви действия, мотивирани по правилния начин. Има много неща, които можем да случим, когато привлечем правилните хора на своя страна, за доброто на цялото общество, не просто за нас самите. Това е нещо, което научих по време на академията, и се надявам в бъдеще да мога да излизам с повече за примери за случили се неща.“

Ежегодното провеждане на НМА обаче се оказва условно, тъй като за целта са необходими финансови средства. Вече няколко от изданията се осъществяват благодарение на успешно събрани дарения от предишни участници във формата и хора от НМФ. Към момента това е и основната нужда на НМА – финансови средства за осъществяване на дейностите, защото организацията разполага с необходимия брой обучители, сред които и преподаватели от различни университети, и с достатъчно голям секретариат, който се грижи за логистиката. 

В сайта на НМФ ще откриете активни проекти, ресурси, актуални новини и информация как да станете членове

„Канал 4“ и рубриката „Кои са те?“ се реализира от изцяло младежки екип към Фондация „Четиридесет и две“ и с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. www.activecitizensfund.bg.

Проект „Мрежа от платформи за активно гражданство“ цели да подпомогне процеса по изграждането на умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването им като граждани с права и отговорности в обществото.

Чуйте ни тук: