За Земята – Кои са те? Е8

Възможно е името на организацията и зеленият цвят да оставят впечатлението, че тя се занимава ако не само, то предимно с дейности, целящи опазването на околната среда. „За Земята“ обаче е много повече от природозащитна организация. Голяма част от инициативите и проектите ѝ са свързани със спазване на човешките права и с разпространяване на информация по въпроси като изразходване на публични средства, енергийна бедност в България и инвестиции в транспортни връзки. 

„За земята“ е създадена през 1995 г. като антиядрена организация. По-късно тя става член на Мрежата за наблюдение на финансовите институции в Централна и Източна Европа (Bankwatch), Friends of the Earth, Climate Action Network, обогатявайки палитрата си от направления, в които организира акции и кампании. През 2014 г. основава и младежка група „Млади за Земята“ – местни активисти, обединени на международно ниво благодарение на мрежата Young Friends of the Earth Europе

Екипът се състои от над 20 души на пълен работен ден, които са разпределени в няколко отдела: „Енергия и климат“, „Комуникации“, „Нулеви отпадъци“, „Въздух“, „Храна и земеделие“, „Икономическа справедливост“. От последния отдел е част и днешният гост на Жоро – Ива Димитрова.

Преди да се присъедини към екипа на „За Земята“, Ива е доброволец в множество акции на терен, дискусии и симулации, като любимата ѝ кампания си остава ежегодното високопланинско почистване.

Работата на „За Земята“ е многопластова: организира различни акции, дава становища по актуални въпроси; работи на терен с местни групи, граждани, училища, общини и институции не само на национално, но и на европейско ниво. Немалка част от дейностите са в партньорство с други европейски организации, но основният фокус на организацията е да спомогне за формиране на природозащитна култура в България.

Тази цел обаче изисква и базови познания за различни процеси в държавата. Една от последните кампании на организацията е насочена именно към такъв процес: изразходването на публичните средства. Тя включва серия уебинари, в които част от екипа на „За Земята“ обяснява що е то публични средства, изразходват ли се по правилния начин, какъв е той и защо е важно да настояваме за повече прозрачност. Други уебинари са посветени на енергетиката и как България се справя с енергийната бедност, до каква степен се таргетират най-уязвимите потребители на електроенергия, какво представляват енергийните общности и какви са примерите от чужбина, транспортна свързаност и доколко се инвестира в бързи влакове.

Разнообразните дейности на „За Земята“ не се осъществяват безпрепятствено. Едно от предизвикателствата пред работата на организацията се оказват медиите, публикуващи неточни новини, които представят работата ѝ в неласкава светлина. Това предизвиква последващо объркване от страна на обществото и цялостно засилване на предразсъдъците към НПО сектора. 

„За Земята“ поддържа блог, където публикува различни материали по многобройни теми, сред които са добивна индустрия, енергия и климат, нулеви отпадъци, храна и земеделие, ядрена енергетика, биологично разнообразие и пр. А ако се абонирате за бюлетина на организацията, ще получавате имейли с известия за  всички предстоящи доброволчески инициативи. Мащабните акции се обявяват в социалните ѝ мрежи, но като абонати ще разбирате за по-малки и по-чести инициативи, в които може да участвате. 


Една от кампаниите, с които Ива се гордее, е вече споменатото високопланинско почистване. То стартира преди повече от 20 години с екип от 25 души и прераства до инициативата „Из чисти планини“. Високопланинското почистване се провежда всяко лято, не се изисква специална екипировка и желаещите да участват могат да се включат не само към почистващия екип, но и към този, който приготвя храната, в логистиката преди самата инициатива или като фотографи. 

В дългосрочен план основни цели на „За Земята“ остават намаляването на отпадъците, подобряването на тяхното управление и въвеждането на ефективни зони с ниски емисии в центъра на София, които са съобразени с препоръките на експерти, а не разчитат единствено на изключването на определена група от водачите на пътя. Като приоритет остава и подобряване на комуникацията с институциите, където Ива забелязва напредък:

„Мисля, че се подобрява донякъде комуникацията с институциите. Все повече ни включват в работни групи, комитети. Малко беше неясна ситуацията, особено през последните 2 години – в зависимост от хората, които са в институциите и доколко позволяват да се случи диалогът. Но немалка част от европейските програми имат силно препоръчително условие за включване на граждански организации в мониторингови комитети, в целия процес на прилагане на програмите.“

Друга голяма цел на „За Земята“ е и въвеждането на депозитна система в България. Тя включва добавяне на възвръщаем депозит върху продажната цена на продукт в пластмасова или стъклена бутилка, метално кенче или картонена кутия. Празните опаковки се връщат в магазина или чрез автомат, а депозитът се връща на клиента.

Това съвсем не е нова практика – първото ѝ въвеждане е в Швеция през 1984 г., а до края на века обхватът ѝ се разпространява до Исландия, Финландия и Норвегия. Към днешна дата депозитната система работи успешно в 10 европейски държави, като една от последните присъединили се към въвеждането на този процес е Румъния. Има приети закони и срокове за въвеждане на този процес в Ирландия, Великобритания, Португалия, Турция, Полша, Австрия и др. На сайта на „За Земята“ може да намерите повече информация как работи депозитната система в различните страни, както и линкове към уебинари, в които гост-лектори споделят опит и добри практики и дискутират въпроси с участници. Ако искате да подкрепите организацията, можете да го направите чрез онлайн дарение, като се включите в избрана акция, подпишете петиция, станете доброволец или член на екологично сдружение „За Земята“ или закупите артикул от техния онлайн магазин. Можете да се свържете с организацията по всяко време и на имейл info@zazemiata.org.  

„Канал 4“ и рубриката „Кои са те?“ се реализира от изцяло младежки екип към Фондация „Четиридесет и две“ и с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. www.activecitizensfund.bg.

Проект „Мрежа от платформи за активно гражданство“ цели да подпомогне процеса по изграждането на умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването им като граждани с права и отговорности в обществото.

Чуйте ни тук: